Illustraties en een praatplaat ondersteunen het proces

De offerteaanvraag van het UMCG kwam van iemand die dacht dat ze bij me in de klas had gezeten op de basisschool. Maar ze verwarde me met mijn neef. Dat heeft gelukkig een verdere samenwerking niet in de weg gezeten. Het UMCG schakelde over op een nieuw Elektronisch Patiëntendossier (EPD), en gedurende die transitie heb ik heel wat tekeningen mogen maken.

Opletten!

Het begon met een eenvoudige illustratie om het project aan te kondigen. Meteen opletten, want hoe ziet een modern ziekenhuisbed er uit? En heeft een arts wel hetzelfde tenue als een verpleegkundige? Als de details niet kloppen gaat de boodschap verloren.

Het hoogtepunt was een praatplaat waarop het ziekenhuis te zien was met alle plekken waar het EPD van invloed zou zijn op de processen, medewerkers en patiënten. U snapt het al: overal.

Zo heb ik meerdere jaren af en toe een tekening of een strip aangeleverd. Totdat het EPD was opgeleverd.

Een soortgelijk traject heb ik ook met de provincie Drenthe doorgemaakt. Die ging de archieven en processen digitaliseren. De projectvoortgang werd in de nieuwsbrief van commentaar voorzien door middel van een cartoon met 3 naamloze figuren onder de titel “De werkvloer over…”

Er werden levensgrote kartonnen exemplaren van de figuren gemaakt die tijdens belangrijke momenten – een uitrol of iets dergelijks – werden ingezet om de gelegenheid op te fleuren.

En helemaal op het eind werd nog een boekje gemaakt met een selectie van de cartoons. Je zag als het ware de hele levensloop van het project aan je voorbij flitsen.

Ontwerpschetsen voor de drie personages. Een behoudende, een vooruitstrevende, en iets er tussenin.