Toegepaste kunst

Niet zomaar een plaatje

Boeren leren voortdurend bij. Bijvoorbeeld met een boek en/of praktijkles van uitgeverij Roodbont, al dan niet in combinatie met Vetvice. Voor meerdere van die boeken heb ik illustraties mogen maken. Heldere tekeningen die iets uitleggen, herhalen, versterken, etc.

Vooral rondom robotmelken en stalmanagement heb ik veel poppetjes (en koeien) getekend. Met veel plezier. Eerst een lange lijst doorwerken met welke illustratie waar verwacht wordt. Vervolgens schetsen maken. En opnieuw schetsen maken, want het gaat lang niet altijd in één keer goed. Het is maar een simpel plaatje, dat in één keer goed begrepen moet kunnen worden, ook in andere landen. De boeken van Roodbont gaan in vertaling de hele wereld over.

Af en toe moet er een nieuw figuur ontworpen worden. Bijgaand figuur met het tulpenhoofd is voor een boek over varkenshouderij gemaakt. De dierenarts kwam al eerder voor in een boek over veehouderij. Hergebruik waar mogelijk.

“De boer aan het roer.”

Udderman

Tien vingers in de lucht

Bijgaand poppetje is Udderman (Uierman). Die ging aan de lezer 10 dingen vertellen, meen ik. De handen tekende ik los van het lijf. In Photoshop stond alles in lagen, en die kon ik naar believen aan- en uitzetten. Zo maak je makkelijk 10 plaatjes. Het was deels ingegeven voor het beperkte budget van de opdrachtgever. Eigenlijk valt er voor elk budget wel wat te tekenen. Soms moet je een beetje creatief zijn.

Ook Miss Management kent ook slechts een aantal basishoudingen. Al naar gelang de behoefte kan er een wijzend vingertje of knipoog aan worden toegevoegd. Daarmee puzzelen is weer een plezier op zich.

Deze tekening van een blije koe en een blije boer is op een schildje gebruikt en hangt vermoedelijk in menige melkstal.