Vast werk

Uit hoofde van mijn functie als Stripmaker des Vaderlands mag [...]