Mijndert

Toch jammer. Niet gewonnen in de “Wie is Mijndert?”-wedstrijd van het museum. Laat ik hier voor de vorm toch nog even de inzending zien.

En de toelichting was als volgt:

Mijndert van der Thijnen is een schoolmeester. Hij is er vast bij geweest toen Coevorden bevrijd werd, maar dat is niet zijn moment van glorie. Zijn missie is feitelijk al geslaagd op het moment dat het hem lukt om Rabenhaupt te overtuigen van zijn plan. De vonk van inzicht in de ogen van de leerling is waar hij voor vecht.

1672. De aanval van de bisschop van Munster op Groningen is succesvol afgeslagen. Maar hoe nu verder? Generaal Rabenhaupt heeft zijn intrek genomen in een klaslokaal. Dan verschijnt een reiziger uit Coevorden. Hij beweert een idee te hebben om de vestingstad terug te veroveren. “Het is een onderwijzer,” zegt de soldaat, met een bundel wilgentenen in de hand. “Mijndert van der Thijnen”. “Laat maar komen”, lacht de generaal schamper, “Dan kan hij mij een lesje leren!” Mijndert komt met vrouw en kind het lokaal binnen. Zijn vrouw nestelt zich met hun kind bij de haard. Een verweerde kanonnier staat zijn plaats af. Geestdriftig begint Mijndert zijn plannen uit de doeken te doen. Op het bord schetst hij gehaast de situatie rondom de vesting. “De veroveraars slaan voortdurend gaten in het ijs van de gracht om een bestorming te voorkomen. Maar met behulp van biezenmatten zijn die bijten over te steken.” Een adjudant en een soldaat keuren de stevigheid van het vlechtwerk. Mijndert vertelt verder over de marsroute, het aantal manschappen, de kanonnen en de schanswerken. Hij heeft zijn verhaal goed voorbereid. Rabenhaupt legt geboeid zijn correspondentie terzijde en gaat zitten. “Verduiveld,” denkt hij, “Dit zou wel eens kunnen werken.”

Dit tafereel wil ik samen met Roelof Wijtsma uitwerken in de stijl en vorm van een schoolplaat, inclusief houten roede boven en onder. De afmeting wordt 1 meter hoog en 1,41 (wortel 2) meter breed.

Meer berichten

Blijf

Morgen is er boekenmarkt op de markt in Coevorden. Ik zit daar in een ééndaags Opklapatelier met minstens Sieger Zuidersma en John Croezen. Blijf gerust

Lees verder »

Armoede

Armoede is niet om te lachen. Dus een cartoon daar over maken is ook niet makkelijk. Gisteren tijdens het live tekenen lukte het me toch

Lees verder »
copyright @ 2020 Herman Roozen | Realisatie door AK Media & Design