Brieven in Boerderij (3)

25 januari 2005

Voor de tweede keer zorgt een strip van Opa voor ingezonden brieven. Een lezer schrijft naar aanleiding van de kerststrip:
– –
Boerderij was in het verleden een redelijk christelijk blad die met de gevoelens van abonnees rekening hield. Nu lijkt het er op dat alles wordt gedaan om de laatste christelijke waarden belachelijk te maken.
De ontvangenis en geboorte van de Heere Jezus uit de maagd Maria is een groot wonder. Hij is gezonden tot een wereld die verloren was in schuld. We lezen nergens dat er farizeeërs en tollenaars in de stal kwamen kijken, maar alleen herders die de heerlijke boodschap van de engelen gehoord hadden dat hun heden geboren was Christus de Heere.
Laten we dit kerstwonder dan niet platvloers uitbeelden, maar met de herders die dit Heilige Kind aanbidden.

– –
Uiteraard is het nooit mijn bedoeling geweest om christelijke waarden belachelijk te maken. Het is spijtig dat de strip wel als zodanig is opgevat. Je kunt blijkbaar niet voorzichtig genoeg zijn.

Deel dit bericht

Brieven in Boerderij (3)

25 januari 2005

Voor de tweede keer zorgt een strip van Opa voor ingezonden brieven. Een lezer schrijft naar aanleiding van de kerststrip:
– –
Boerderij was in het verleden een redelijk christelijk blad die met de gevoelens van abonnees rekening hield. Nu lijkt het er op dat alles wordt gedaan om de laatste christelijke waarden belachelijk te maken.
De ontvangenis en geboorte van de Heere Jezus uit de maagd Maria is een groot wonder. Hij is gezonden tot een wereld die verloren was in schuld. We lezen nergens dat er farizeeërs en tollenaars in de stal kwamen kijken, maar alleen herders die de heerlijke boodschap van de engelen gehoord hadden dat hun heden geboren was Christus de Heere.
Laten we dit kerstwonder dan niet platvloers uitbeelden, maar met de herders die dit Heilige Kind aanbidden.

– –
Uiteraard is het nooit mijn bedoeling geweest om christelijke waarden belachelijk te maken. Het is spijtig dat de strip wel als zodanig is opgevat. Je kunt blijkbaar niet voorzichtig genoeg zijn.