Brieven in Boerderij (3)

Voor de tweede keer zorgt een strip van Opa voor ingezonden brieven. Een lezer schrijft naar aanleiding van de kerststrip:
– –
Boerderij was in het verleden een redelijk christelijk blad die met de gevoelens van abonnees rekening hield. Nu lijkt het er op dat alles wordt gedaan om de laatste christelijke waarden belachelijk te maken.
De ontvangenis en geboorte van de Heere Jezus uit de maagd Maria is een groot wonder. Hij is gezonden tot een wereld die verloren was in schuld. We lezen nergens dat er farizeeërs en tollenaars in de stal kwamen kijken, maar alleen herders die de heerlijke boodschap van de engelen gehoord hadden dat hun heden geboren was Christus de Heere.
Laten we dit kerstwonder dan niet platvloers uitbeelden, maar met de herders die dit Heilige Kind aanbidden.

– –
Uiteraard is het nooit mijn bedoeling geweest om christelijke waarden belachelijk te maken. Het is spijtig dat de strip wel als zodanig is opgevat. Je kunt blijkbaar niet voorzichtig genoeg zijn.

Meer berichten

Blijf

Morgen is er boekenmarkt op de markt in Coevorden. Ik zit daar in een ééndaags Opklapatelier met minstens Sieger Zuidersma en John Croezen. Blijf gerust

Lees verder »

Armoede

Armoede is niet om te lachen. Dus een cartoon daar over maken is ook niet makkelijk. Gisteren tijdens het live tekenen lukte het me toch

Lees verder »
copyright @ 2020 Herman Roozen | Realisatie door AK Media & Design