Bedscène

Schrijven is schrappen, maar voorlopig zit ik nog het stadium dat er alleen maar tekst bij komt.
Tijdens de reis van Amsterdam naar Vlissingen maken De Ruyter en Rembrandt een tussenstop in een herberg. Rembrandt krijgt mot met de plaatselijke bevolking als hij met de serveerster aanpapt. De Ruyter redt hem van een pak slaag. Daarna gaan ze samen in één bed.

17. NACHT, BINNEN, HERBERG, SLAAPKAMER

De Ruyter en Rembrandt maken zich klaar om te gaan slapen. Rembrandt springt in bed en begint te stuiteren. De Ruyter knielt voor het bed en slaat de bijbel open. Rembrandt trekt een olijk gezicht.


REMBRANDT
Toe, nog één verhaaltje.

De Ruyter kijkt hem misprijzend aan en begint te lezen.

DE RUYTER
Mattheüs 13: En te dien dage Jezus, uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee. En tot Hem vergaderden vele scharen, zodat Hij in een schip ging en nederzat, en al de schare stond op den oever.


Hij kijkt naar Rembrandt die volop ligt te snurken. De Ruyter klimt in het bed, legt zijn hoofd op het kussen en doet zijn ogen dicht.
Zwart.
De haan kraait en De Ruyter doet zijn ogen weer open. Hij draait zich om. Daar ligt Rembrandt met de serveerster.

Ik weet niet of deze bedscène het schrapproces gaat overleven.

Meer berichten

Blijf

Morgen is er boekenmarkt op de markt in Coevorden. Ik zit daar in een ééndaags Opklapatelier met minstens Sieger Zuidersma en John Croezen. Blijf gerust

Lees verder »

Armoede

Armoede is niet om te lachen. Dus een cartoon daar over maken is ook niet makkelijk. Gisteren tijdens het live tekenen lukte het me toch

Lees verder »
copyright @ 2020 Herman Roozen | Realisatie door AK Media & Design